GINOP Plusz-3.2.1-21

Kedvezményezett neve: Rother Metal Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Pályázat kódszáma: GINOP Plusz-3.2.1-21

Szerződött támogatás összege: Képzési költség támogatás: 8 330 000 Ft, kieső
munkaidőre járó bértámogatás: 4 996 152 Ft

A megvalósuló képzések elnevezése és célja: A projekt keretében 5 db képzés
valósul meg, mely során összesen 34 munkavállalónkat képezzük. A képzési
programunk célja, hogy munkavállalóinkat soft skill területeken fejlesszük,
amelynek keretében a következő képzések valósulnak meg:

Képzés megnevezése

Képzésen résztvevők száma

Képzési óraszám

Képzés időtartama

Képzés bemutatása

Telemarketing, teleértékesítés, telefonos piackutatási technikák

5 fő

70 óra

2023.02.06-2023.04.06.

A program célja, hogy a résztvevők olyan ismeretek, kompetenciák birtokába
jussanak, amelyek segítségével az általuk képviselt szervezet marketing
stratégiájában megjelenő telefonos piackutatási és telefonos marketing
eszközöket sikeresen tudják alkalmazni. A program sikeres elvégzése után az
alapvetően fontos telefonos kommunikációs szabályok alkalmazásán túl
célszerű és hatékony módon tudnak véleményt kialakítani és javaslatot tenni
saját szakterületük tekintetében.

Új típusú értékesítési technikák

19 fő

120 óra

A.csop: 2023.02.10-2023.11.10

B.csop: 2023.03.03-2023.12.15.

A program célja, hogy a résztvevők olyan szakmai ismereteket, kommunikációs
és egyéb készségeket sajátítsanak el, melyekkel meg tudnak felelni az
értékesítés új kihívásainak. Növekedjen a belső motivációs szintjük,
fedezzék fel, hogy sikeresebbek lehetnek az értékesítés területén. Ismerjék
meg az értékesítési folyamat összefüggéseit, alkalmazzák a leghatékonyabb
technikákat. E képzési folyamatban olyan elemek is helyet kapnak, melyek az
értékesítés perifériáján helyezkednek el, ennek az oka, hogy így érhetjük el
azt, hogy a 6 modul elvégzésével minden szinten és témakörben képzetté válik
a munkatárs.

Hatékony időgazdálkodás

8 fő

60 óra

2023.04.17-2023.05.18.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék személyes hatékonyságuk és
időtervezésük összetevőit, el tudják különíteni a képzés következményeként
aktív és passzív feladataikat, valamint az idő hatékony beosztásával képessé
váljanak az időhiányból fakadó stressz elkerülésére, s új időnyerési
módszereket sajátítsanak el, ezeket tudatosítjuk bennük. A képzés során a
későbbi sikeres alkalmazás érdekében begyakorolják ezeket a módszereket.

Stratégiai vezetők továbbképzése

6 fő

80 óra

2023.06.07.-2023.09.13.

A program célja, hogy a résztvevők a vállalkozások menedzsmentjének
működésével, a vezetés alapvetéseivel megismerkedve tudjanak megfelelő
vállalati- és versenystratégiát alkotni. Képesek legyenek az elemzésektől a
visszacsatolásig és ellenőrzésig minden fontos területet koordinálni, és
felkészüljenek a jövő kihívásaira. Ebben a képzési folyamatban az új
kihívásokra, kérdésekre is hasznos, előmutató válaszokat kapnak.

Hatékonyan működő csapat

5 fő

110 óra

2023.09.04-2023.10.16.

A program célja, hogy a résztvevők gyakorlati és elméleti ismereteket
szerezzenek a csoportmunka jellegéről és munkahelyi szerepéről,
fontosságáról. A program olyan készségek fejlesztésére koncentrál, amelyek
hozzájárulnak a hatékony, eredményes csapatmunkához, ezáltal pedig a
hosszútávú munkahelyi sikerhez, növelik a teljesítményt, s fejlesztik az
együttműködési készséget.